Zamanema
تبلیغات متنی شما در اینجا info@zamanema.com
شاهنامه خوانی برای ورزشکاران - شهرام ناظری (بازدیدها 16358) 00:03:59
اندازه: 
شاهنامه خوانی برای قهرمانان - شهرام ناظری بنام خدای جهان آفرین \ به پیش جوانان ایران زمین - به میدان بر آیید و گامی زنید \ به ذهن زمان نقش نامی‌ زنید- الا ای سواران صبح امید \ به فردای میهن نوید آورید - جهان عرصه عبرت آموزی است \ شکست اولین گام پیروزی است - به میدان چو یادی ز ایران کنید\ زمین و زمان را گًل افشان کنید - مهربانی پاک جانی قهرمان \ وارث نام آورانی قهرمان - عشق و ایمان از نگاهت می‌دمد \ شعله‌ای آتش فشانی قهرمان - تو شور و شوق دلهایی طلوع صبح فردایی \برای مادر میهن گًل باغ اهورایی - جوانا فکر میهن باش \ رها از هر تو و من باش - در این فصل گًل و شادی \بهاری گًل به دامن باش
با سپاس. دیدگاه شما پس از تایید نمایش داده خواهد شد
دیدگاه
لغو